Interviewets dimensioner

Kilde: Marianne Hansen, Update, 1999

Det er en god ide at overveje, hvordan balancen er i dit interview på tre områder:

En ubalance i de følgende tre dimensioner kan resultere i et dårligere interview.

  • Magtdimensionen: magt ↔ afmagt
  • Sympatidimensionen: sympati ↔ antipati
  • Videndimensionen: viden ↔ uvidenhed

Hvis du er bevidst om dimensionerne, kan du måske korrigere, så balancen bliver knap så skæv, og så du får stillet de rigtige spørgsmål.

Hvem bestemmer her?

Føler du magt overfor kilden eller afmagt?
Gør det, at du ikke stiller visse spørsmål, eller at du tyranniserer kilden?
Hvad gør det ved de svar, du får?

Magtpersoner optræder ofte i partsinterview.
Afmagtspersoner optræder ofte i ofte erfaringsinterview.

Pas på: Du kan godt have magten, selv om du ikke tror det.

Hvem kan lide hvem her?

Føler du sympati for kilden eller det modsatte?

Sympati og antipati kan optræde i alle typer interviews.

Pas på: Det påvirker din dømmekraft og evne til at stille spørgsmål, hvis du holder med eller er imod kilden.

Hvem ved hvad her?

Hvis du ved en masse om emnet eller det modsatte: Hvis du ved ingenting, og kilden ved det hele.
Det betyder meget for interviewet, for nogle kilder/sager kræver, at du er inde i tingene, andre historier kræver, at du stiller de mest banalse spørgsmål for at du lykkes.

Optræder især i ekspert- og partsinterview.

Pas på:

Hvornår vil du udstille din egen uvidenhed?

Hvornår bør du udstille din kildes uvidenhed?

 

 

Lukket for kommentarer

Vi har valgt at lukke for kommentarer.