Inden du går i gang med den egentlige research, er det klogt at sikre sig at historien er umagen værd. Det kan du for eksempel gøre ved at stille dig selv følgende spørgsmål.
Eller endnu bedre: Afprøve dem sammen med en kollega eller redaktør.

  • Hvad er historien?
    • Dette er din arbejdsvinkel som skal styre dig gennem researchen. Den skal være kort og konkret. Stil dette spørgsmål igen og igen under researchen. Historien kan ændre sig undervejs, men du skal hele tiden vide hvor du er på vej hen.
  • Hvad nyt er der i det?
  • Har emnet været fremme i medierne før? Hvad nyt kan du tilføre det?
  • Hvorfor skulle læserne bruge deres sparsomme tid på denne artikel? Fx: Hvad er konsekvensen for læserne? Kan læserne identificere sig med problemstillingen? Kan historien perspektiveres så den bliver almengyldig? Kan artiklen klippes ud og hænges op på køleskabet til senere brug?
  • Kan du dokumentere at din vinkel holder? Hvordan? Fx: Står det sort på hvidt et sted? Har du set det med dine egne øjne? Er der tilstrækkelig mange der bekræfter det?
  • Hvad rager det læserne?
  • Hvorfor skulle læserne tro på det?
  • Er det realistisk at lave historien?

Er det muligt at skaffe den nødvendige dokumentation? Kan historien laves inden for tidsrammen? Har du viden/erfaring nok til at gennemføre researchen?

 

Lukket for kommentarer

Vi har valgt at lukke for kommentarer.