Brainstorm er et godt redskab til at få nye ideer, fx til et tema eller til op­følgning på en nyhed.

Regler:

  • Vælg en pennefører. Man kan ikke holde orden og være kreativ samtidig.
  • Sørg for, at der er faste rammer for brainstormen, både hvad angår emne og tid.
  • Alle byder ind, evt. i runder, med ideer og associationer i forbindelse med det givne emne.
  • Penneføreren skriver ALLE ideer ned.
  • Det er forbudt at kommentere ideerne undervejs. Hvis det sker, skal penneføreren straks gribe ind.
  • Fortsæt brainstormen i det fastsatte tidsrum. De bedste ideer kommer ofte, når man tror man ikke kan få flere ideer.
  • Vurdér ideerne enkeltvis. Vælg de bedste ud, og udvikl videre på dem, til der kommer en original ide.
  • Husk: Brainstorm er et fælles foretagende. Lorte-ideen kan være den, der giver inspiration til den geniale ide.
 

Lukket for kommentarer

Vi har valgt at lukke for kommentarer.