Sådan giver du god feedback på det færdige produkt.

Feedback kan gives undervejs i skriveprocessen som en slags coaching, eller efter at artiklen er afleveret/offentliggjort. Undervejs i processen skal feedbacken føre til, at artiklen bliver forbedret, inden den afleveres. Efter afleveringen skal feedbacken føre til en forbedring af kommende artikler.

Der findes to slags feedback:

Læserbaseret feedback: Du vurderer artiklen som en forudsætningsløs læser. Spørgsmålene kan her være:

 • Hvad kunne jeg godt lide ved teksten og hvorfor?
 • Hvad forstod jeg ikke i teksten?
 • Hvad ville jeg gerne have uddybet?
 • Hvad kunne jeg godt undvære?

Kriteriebaseret feedback: Du vurderer artiklen efter nogle professionelle kriterier. Forudsætter, at feedback-giveren har kendskab til kriterierne.

De væsentligste kriterier for god feedback er:

 • Respekt for personen og det arbejde, der er gjort.
 • Faglig fornuft og følelser, ikke fornemmelser i forhold til teksten.
 • Saglig argumentation.
 • Intuition i forhold til personen. Hvilken fremgangsmåde rykker mest i forhold til den enkelte?

Husk de fire k’er:

 • konkret,
 • konstruktivt,
 • kærligt og
 • KRITISK

Der er fire faser i feedback

Fase 1. Lytte og spørge:

 • Hvad synes du selv om artiklen?
 • Hvad mangler der?
 • Hvordan fungerer opbygningen?
 • Mangler du nogle kilder?
 • Savner du dokumentation på nogle påstande?

Fase 2. Lytte og rose:

 • jeg synes, at det fungerer fint her.
 • Jeg synes, at vinklen er præsenteret her.
 • Jeg synes, at den interessante præmis står her.
 • Jeg bruger min faglighed og mine følelser.
 • Jeg forlanger, at journalisten modtager min ros.

Fase 3. Lytte og foreslå ændringer

 • emne, etik og konsekvenser
 • jura og troværdighed (moral)
 • vinkling, påstande og dokumentation
 • kilder og kildebrug
 • opbygning
 • sprog og sætninger

Fase 4. Lytte og aftale

 • Hvad er vi enige om?
 • Hvem gør hvad hvornår?
 • Hvad skal skrives om?
 • Hvem skriver om?
 • Hvornår er den nye deadline?
 • Hvad er forventningen til næste skridt?
 

Lukket for kommentarer

Vi har valgt at lukke for kommentarer.