Der findes tre slags kilder:

  • Ekspertinterview
  • Partsinterview
  • Erfaringsinterview

Ved at klikke på interviewtypen finder du flere informationer om de tre typer interviews.

Ekspertinterviewet: Her søger intervieweren oplysning fra eksperter – personer, som i en aktuel sammenhæng besidder en stor viden om et afgrænset emne.
Ekspertinterviewet appellerer til opbygning af viden/væsentlighed/forståelse af nyhed. Denne form for nyheder er nogle gange henvist til særlige sektioner i mediet.
Eksperter bruges ofte i researchfasen uden at de bliver citeret direkte. Måske som hjælp til at forstå eller tolke kompliceret materiale.

Partsinterviewet: Her søger intervieweren årsager til og begrundelser for en persons holdninger, meninger og beslutninger.
Partsinterviewet appellerer til konflikt og stillingtagen.
Partsinterviewet er ofte en del af en længere sag/løbende konflik mellem politiske, juridiske, ideologiske eller økonomiske grupperinger som arbejdsgiver/lønmodtagere, kriminelle/lovlydige, mænd/kvinder.
Reglen er, at hører man den ene part skal man også høre den anden part. I klassiske medier gerne i samme artikel/indslag, mens man på web godt kan opdele, så parterne optræder i forskellige artikler.

Erfaringsinterviewet: Her ønsker intervieweren, at en person fortæller om egne oplevelser, erfaringer og følelser.
Erfaringsinterviewet appellerer til identifikation. Og nogle gange til fascination – oplevelse.
Erfaringsinterviewet fungerer nogle gange som ren underholdning, andre gange som væsentlige debatskabende cases.

Hvordan starter du dit interview?

Helt grundlæggende kan du starte med at stille åbne spørgsmål:

De faktuelle spørgsmål er:

  • Hvem
  • Hvor
  • Hvornår

De overordnede spørgsmål er:

  • Hvad (kan også nogle gange være faktuel)
  • Hvordan
  • Hvorfor

De sidste tre spørgsmål er trylleordene i ethvert interview

Her kan du downloade den canadiske journalist John Sawatskys råd om, hvordan man stiller spørgsmål.

John Sawatskys interviewteknik

Referatet er skrevet af it-journalist Torben B. Sørensen. Tak til ham.

 

Lukket for kommentarer

Vi har valgt at lukke for kommentarer.