Her er Kurt Strands anbefalinger til et godt interview.

Et godt interview er resultat af god forberedelse og gode spørgsmål.

Forberedelsens fem faser:

 1. Research
 2. Målsætning
 3. Strategi
 4. Aftale
 5. Briefing

1. Research er VIDEN

 • faktaresearch
 • personresearch
 • hvad jeg skal vide for at kunne lave en realistisk og meningsfuld målsætning?

2. Målsætning

 • Hvad skal interviewpersonen som minimum sige, for at min målsætning er opfyldt?

3. Strategi

 • Hvad gør jeg for at nå målsætningen i retning af spørgeteknik og kontrakt med interviewpersonen?

4. Aftale

 • Aftale med interviewpersonen om tid, sted, emne og afgrænsning.

5. Briefing

 • Gensidig bindende kontrakt om indhold, forløb, formuleringer og præmisser.

 

Spørgeteknikken:

Et interview er en planlagt og styret formidling af et menneskes holdninger, argumenter, viden, oplevelser og erfaringer.

Dårlige og                                 gode spørgsmål
upræcise og lange                    præcise og korte
indeholder ’støj’                       renset for ’støj’ (fortolkningsmuligheder)
ofte lukkede                               ofte åbne
appellerende                             udfordrende
anklagende                                undersøgende
aggressive                                  venlige
skaber uklarhed                       skaber klarhed
fjerner styring                          sikrer styring
spilder tid                                     sparer tid

Overvejelser inden interviewet

 • Hvad ville jeg selv svare?
 • Hvad vil ip helst ikke tale om?
 • Hvad vil ip helst tale om?
 • Hvordan vil ip typisk svare/reagere?
 • Hvilke grunde har ip til at medvirke?
 • Hvilke budskaber vil ip aflevere?
 • Hvilken overbevisning har ip?

Sæt dig et mål for interviewet

Mål: Interviewpersonen skal fortælle/forklare at…

Interviewmålet skal være: enkelt, afgrænset, operationelt.

Almindelige fejl:

 • Pas på attitude.
 • Åbne og lukkede spørgsmål, lave en kvotient, men der skal være en overvægt af åbne spørgsmål.
 • Interview-personen skal tale mest.
 

Lukket for kommentarer

Vi har valgt at lukke for kommentarer.